cá cược bóng đá 88

สินค้าหลากคุณสมบัติ

“สินค้าหลากคุณสมบัติ” หรือ Variant Plugin ที่ทำให้คุณสามารถบันทึกสินค้าตามลักษณะที่แตกต่าง ๆ กันได้แล้วแต่จะกำหนด เช่น สี ขนาด ฯลฯ และสามารถดูข้อมูลแยกตามสินค้าหลักนั้น ๆ ขั้นตอนการเพิ่มคุณสมบัติสินค้าทำได้ง่าย ๆ ดังนี้  

การเพิ่มสินค้าหลากคุณสมบัติใหม่ #

1. ไปที่เมนู “สินค้า” หัวข้อ “สินค้า” 2. กด “เพิ่มสินค้า”  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

    3. เลือกช่อง “คุณสมบัติ” เป็น “มีคุณสมบัติ” 4. กรอก “รายละเอียดสินค้า”  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

    5. ใส่คุณสมบัติ เช่น ขนาด S, M, L /สี ดำ, ขาว, เทา 6. กด “บันทึก”  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  7. กรอก ราคาซื้อ ราคาขาย และยอดยกมาของสินค้าแต่ละตัว 8. กด “บันทึก”  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  9. จะปรากฏรายการสินค้าที่หน้าสินค้า ตามตัวอย่างข้างล่างนี้  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

   

การเพิ่ม สินค้าหลากคุณสมบัติ จากที่มีอยู่แล้ว #

  1. ไปที่เมนู “สินค้า” หัวข้อ “สินค้า” 2. กด “เพิ่มสินค้า”  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  3. เลือกช่อง “คุณสมบัติ” เป็น “เชื่อมกับสินค้าหลากคุณสมบัติที่มีอยู่” 4. กรอกชื่อเพื่อดึงข้อมูลของสินค้าที่มีคุณสมบัติชุดเก่ามา และเพิ่มคุณสมบัติที่คุณต้องการ  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  5. กรอกรายละเอียดสินค้า และกด “บันทึก”  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  6. จะปรากฏรายการสินค้าตามคุณสมบัติที่หน้าสินค้า ตามตัวอย่างข้างล่างนี้  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 

การดูข้อมูลสินค้าที่มีคุณสมบัติ #

  1. ไปที่เมนู “สินค้า” เลือก “สินค้าหลากคุณสมบัติ” 2. เลือกสินค้าที่เราต้องการ  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  3. จะปรากฏรายการสินค้าที่เราเลือกตามคุณสมบัติ ตามตัวอย่างข้างล่างนี้  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล : [email protected]

LINE : @zort
cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập
cá cược bóng đá f88 cá cược bóng đá châu âu cá cược bóng đá hôm nay FB88 QH88