cá cược bóng đá 88

วิธีการโอนสินค้าระหว่างคลัง

การโอนสินค้า ใช้สำหรับกรณีร้านค้าที่มีหลายคลัง / สาขา เพื่อใช้สำหรับการโอนสินค้าจากคลังหนึ่งไปอีกคลังหนึ่ง วิธีการโอนสินค้า สามารถทำได้ 3 วิธี ดังนี้ 

 

วิธีที่ 1 ที่เมนูสินค้า 

1. ไปที่เมนู “สินค้า” หัวข้อ “สินค้า” 

2. ติ๊กสินค้าตัวที่ต้องการโอน

3. เลือกปุ่ม “คำสั่ง”

4. เลือก “โอนสินค้า”

 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 

5. ระบบจะสร้างรายการโอนสินค้าให้ ร้านค้าสามารถเลือกคลังที่ต้องการโอนสินค้าและกรอกข้อมูลตามต้องการ  เมื่อเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “บันทึก” 

 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 

วิธีที่ 2 ที่เมนูสินค้า (รายการโอนสินค้า) 

1. ไปที่เมนู “สินค้า” หัวข้อ “รายการโอนสินค้า”

2. กดปุ่ม “สร้างรายการโอนสินค้า”

 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

   

3. เลือกคลังสินค้า และกรอกข้อมูลตามที่ต้องการ  เมื่อเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “บันทึก” 

 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 

4. ระบบสร้างรายการโอนสินค้าขึ้นมา ทางร้านค้าสามารถกดโอนสินค้าได้เลย โดยกดที่ปุ่ม “โอนทันที”  

 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 

ิธีที่ 3 การสร้างรายการโอนสินค้าโดย Excel 

1. ไปที่เมนู “สินค้า” หัวข้อ “รายการโอนสินค้า”

2. เลือก “นำเข้าไฟล์ (Excel)”

 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 

3. กด Download Tamplate ที่ใช้ในการกรอกข้อมูลรายการโอนสินค้า 

 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 
 1. ตัวอย่างการกรอกข้อมูล
 • หมายเลขรายการ : สามารถใส่หมายเลขรายการตามต้องการ หรือใส่คำว่า Auto เพื่อให้ระบบรันหมายเลขรายการอัตโนมัติให้ 
 • วันที่ทำรายการ : สามารถใส่วันที่ที่ต้องการ โดยรูปแบบต้องตรงตามตัวอย่าง และ Format ต้องเป็น Text หรือข้อความเท่านั้น 
 • สถานะรายการ : สามารถใส่ได้ 2 รูปแบบ คือ  
 1. รอโอน เมื่อนำเข้าข้อมูล สถานะรายการจะเป็นรอโอน เพื่อให้ทางร้านสามารถตรวจสอบ ความถูกต้อง และโอนสินค้าเองได้
 2. สำเร็จ เมื่อนำเข้าข้อมูล สถานะรายการจะเป็นสำเร็จ และสินค้าโอนเข้าคลังทันที
 • จากคลัง/สาขา : ใส่ชื่อคลังต้นทางที่ต้องการโอนสินค้าออก 
 • ไปคลัง/สาขา : ใส่ชื่อคลังปลายทางที่ต้องการโอนสินค้าเข้าไปที่คลังนั้น  
 • รหัสสินค้า : ใส่รหัสสินค้าที่ต้องการโอน 
 • ชื่อสินค้า : ใส่ชื่อสินค้าที่ต้องการโอน (ต้องใส่รหัส และชื่อให้ถูกต้อง หากไม่ใส่ช่องใดช่องหนึ่ง ระบบจะไม่ดึงข้อมูลสินค้ามาสร้างรายการ) 
 • จำนวน : ใส่จำนวนสินค้าที่ต้องการโอน 
 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 
 1. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย สามารถบันทึกไฟล์ และนำเข้าระบบที่ปุ่มนำเข้าไฟล์อีกครั้ง
 2. กด “บันทึก”
 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

โทร 02-026-6423 

Line: @zort 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập
cá cược bóng đá f88 cá cược bóng đá châu âu cá cược bóng đá hôm nay FB88 QH88