cá cược bóng đá 88

ติด Tag ให้กับรายการซื้อ/ขาย

เราสามารถติด Tag ให้แสดงที่รายการซื้อ/ขายแต่ละรายการได้ เพื่อโน๊ตข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมสำหรับเตือนความจำหรือบอกรายละเอียดสถานะของรายการให้ผู้ใช้รายอื่นทราบ เช่น เราสามารถติด Tag ว่า “สินค้า Pre-order รอของเข้า” เพื่อให้เตือนความจำว่าสถานะรายการสินค้านี้เป็นชำระเงินแล้วแต่ยังไม่ได้โอนสินค้าเพราะอะไร สามารถใช้งาน Tag ได้ตามขั้นตอนดังนี้   1. ไปที่เมนู “รายการซื้อ/ขาย” หัวข้อ “ดูรายการซื้อ/ขาย” 2. คลิกเลือกรายการที่ต้องการจะติด Tag  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  3. คลิกที่ปุ่ม “คำสั่ง” 4. เลือก “เพิ่ม Tag”  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  5. พิมพ์รายละเอียดที่เราต้องการโน๊ตลงไปบน Tag 6. กด “บันทึก”  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  7. จะเห็น Tag ที่สร้างขึ้นจะปรากฏบนรายการซื้อ/ขายนั้น ๆ  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  8. เมื่อคลิก “ดูรายการซื้อ/ขาย” ก็จะพบ Tag ปรากฏอยู่ที่รายการซื้อ/ขายนั้น ๆ ด้วย ดังภาพ  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล: [email protected]

Line: @zort
cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập */ cá cược bóng đá f88 cá cược bóng đá châu âu cá cược bóng đá hôm nay FB88 QH88