cá cược bóng đá 88

การสร้างรายการขาย

  การสร้างรายการขาย เพื่อบันทึกรายได้ และข้อมูลการขายต่าง ๆ สามารถทำได้ดังนี้ วิธีการสร้างรายการขาย สามารถทำได้ 3 แบบ คือ 1. สร้างครั้งละรายการ (สร้าง) 2. สร้างรายการขายแบบย่อ (สร้างอย่างง่าย) 3. สร้างรายการขายจากไฟล์ Excel (นำเข้าไฟล์ Excel)
 

(1) สร้างครั้งละรายการ (สร้าง) #

1. ไปที่เมนู “รายการขาย” หัวข้อ “สร้างรายการขาย” หรือ “ดูรายการขาย” 2. กดปุ่ม “สร้าง”

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  3. หลังจากนั้นจะปรากฏการสร้างรายการขายตามภาพด้านล่างนี้  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  4. กรอกข้อมูลการซื้อสินค้าทั้ง 7 ส่วน A ข้อมูลของเอกสาร จะแสดงข้อมูในส่วนของเลขที่รายการขาย วันที่สร้างรายการ วันหมดอายุรายการ เลขอ้างอิง ช่องทางการขาย ประเภทภาษีและตัวแทนจำหน่าย (หากมี)  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  B ข้อมูลของลูกค้า จะแสดงในส่วนของชื่อลูกค้า รหัสลูกค้า เบอร์โทรศัพท์ อีเมลและที่อยู่ลูกค้า  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

   

         

กรณีอยากทราบว่าลูกค้าท่านนี้เคยสั่งซื้อสินค้ารายการขายใดบ้าง ให้คลิกที่ไอคอนดูรายการขายระบบจะแสดงข้อมูลรายการขายก่อนหน้านี้ขึ้นมาให้จำนวน 10 รายการ (คลิกเลือกข้อมูลลูกค้าก่อนกดดูรายการขายเดิม) 

 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 

ตัวอย่างข้อมูลรายการขายก่อนหน้านี้ (ดูรายการขายย้อนหลังได้ 10 รายการเท่านั้น) 

 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  C ข้อมูลสินค้า สามารถเลือกสินค้า ช่องทางการจัดส่ง หรือใส่หมายเหตุ ส่วนลดท้ายบิล ค่าส่งเพิ่มเติมได้  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  D ข้อมูลที่อยู่ผู้รับ กรณีที่อยู้ผู้ติดต่อกับผู้รับเป็นคนละที่กัน สามารถใส่ที่อยู่เพิ่มเติมตรงนี้ได้  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  E ข้อมูลการจัดส่งสินค้า สามารถกำหนดวันที่ส่งสินค้าได้  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  F ข้อมูลการชำระเงิน  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  G ข้อมูลคลังสินค้า/สาขา เลือกสถานะเป็นรอโอนหรือโอนทันที และระบุคลังสินค้าได้  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  5. หลังจากบันทึก จะปรากฏรายการขายตามภาพด้านล่างนี้  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

   

(2) สร้างรายการขายแบบย่อ (สร้างอย่างง่าย) #

ใช้สำหรับรายการขายที่ไม่ต้องการลงรายละเอียดลูกค้า หรือสถานะรายการต่าง ๆ   1. ไปที่เมนู “รายการขาย” หัวข้อ “ดูรายการขาย” 2. กด “สร้างอย่างง่าย”  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  3. กรอกข้อมูลสินค้า ช่องทางชำระเงินและคลังสินค้าให้ครบถ้วน 4. กด “บันทึก”  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  5. หลังจากบันทึก จะปรากฏรายการขายตามภาพด้านล่างนี้  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 

(3) สร้างรายการขายจากไฟล์ Excel (นำเข้าไฟล์ Excel) #

การสร้างรายการขายจากไฟล์ Excel จะต้องดาวน์โหลด template จากระบบเพื่อนำเข้าข้อมูล ตามรูปแบบที่ระบบกำหนดเท่านั้น   1. ไปที่เมนู “รายการขาย” หัวข้อ “ดูรายการขาย” 2. กด “นำเข้าไฟล์ (Excel)”  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  3. เลือก “นำเข้าเข้ารายการใหม่” 4. ดาวน์โหลดไฟล์ template  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  5. กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  6. กดนำเข้าไฟล์ 7. กด “บันทึก”  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 
สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423
อีเมล: [email protected]

Line: @zort

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập
cá cược bóng đá f88 cá cược bóng đá châu âu cá cược bóng đá hôm nay FB88 QH88