cá cược bóng đá 88

วิธีการสร้างสินค้าลงบนระบบ ZORT

      เมื่อต้องการเริ่มต้นใช้งาน สิ่งแรกที่ควรทำ คือ การเพิ่มสินค้าลงในระบบ โดยการสร้างรายการสินค้าสามารถทำได้ ดังนี้ เมื่อเราเข้าระบบ ZORT ครั้งแรกหน้าร้านเราจะยังไม่มีข้อมูลสินค้าใด ๆ  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  1. ไปที่เมนู “สินค้า” หัวข้อ “สินค้า” 2. กด “เพิ่มสินค้าใหม่”  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 
วิธีการเพิ่มสินค้า สามารถทำได้ 2 แบบ คือ A เพิ่มสินค้าจากไฟล์ Excel (นำเข้าไฟล์ Excel) B เพิ่มสินค้าครั้งละรายการ (เพิ่มสินค้าใหม่)  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 
วิธีการเพิ่มสินค้าแต่ละแบบ สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เพิ่มสินค้าจากไฟล์ Excel (นำเข้าไฟล์ Excel)

สำหรับการเพิ่มสินค้าจากไฟล์ Excel สามารถเลือกได้ 4 แบบ สามารถเลือกนำเข้าข้อมูลในส่วนที่ต้องการโดยจะต้องดาวน์โหลด template จากระบบเพื่อนำเข้าข้อมูลสินค้าตามรูปแบบที่ระบบกำหนดเท่านั้น
  • นำเข้าสินค้าใหม่: ใช้สำหรับนำข้อมูลสินค้าใหม่กรณีที่นำสินค้าเข้าเป็นครั้งแรก
  • นำเข้าสินค้าบริการใหม่: ใช้สำหรับนำข้อมูลสินค้าบริการใหม่กรณีที่นำสินค้าเข้าเป็นครั้งแรก
  • นำเข้า Serial Number ใหม่: ใช้สำหรับเพิ่มหรือเปลี่ยนข้อมูล Serial Number ให้กับสินค้าเดิมที่มีอยู่
  • นำเข้า ล็อต/วันหมดอายุ ใหม่: ใช้สำหรับเพิ่มหรือเปลี่ยน ล็อต/วันหมดอายุ ให้กับสินค้าเดิมที่มีอยู่
 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  1. เพิ่มสินค้าครั้งละรายการ (เพิ่มสินค้าใหม่)

การเพิ่มสินค้าครั้งละรายการจะมีรายละเอียดดังนี้

A คุณสมบัติ : เลือกคุณสมบัติสินค้า B ประเภท: เลือกประเภทสินค้าที่ต้องการสร้าง C รูปภาพ: ใส่รูปของสินค้า (ใส่ได้สูงสุด 9 รูป) D รหัสสินค้า: กรอกรหัสสินค้าที่ต้องการหรือใช้จากที่ระบบรันให้ได้ E ชื่อสินค้า: กรอกชื่อสินค้าที่ต้องการ F หมวดหมู่: เลือกหมวดหมู่ของสินค้า (1 สินค้าต่อ 1 หมวดหมู่) G หน่วย: ลักษณนามของสินค้า H รหัสคิวอาร์โค้ดและบาร์โค้ด: กรอกรหัสคิวอาร์โค้ดและบาร์โค้ดที่ต้องการ I Tag สินค้า: ใช้สำหรับเป็น keyword ในการค้นหาสินค้า J ราคาซื้อ: ราคาต้นทุน K ราคาขาย: ราคาของสินค้า L น้ำหนัก: กรอกน้ำหนักสินค้า (หากกรอกข้อมูลน้ำหนักตอนสร้างสินค้า ระบบจะนำน้ำหนักไปแสดงตอนเรียกบริการขนส่งด้วย) M ขนาด (กว้าง ยาว สูง) (ซม.) : กรอกขนาดของสินค้า (หากกรอกข้อมูลขนาดตอนสร้างสินค้า ระบบจะนำขนาดไปแสดงตอนเรียกบริการขนส่งด้วย)  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 

N ราคาขายตามกลุ่ม: กรณีร้านค้าที่ต้องการตั้งราคาขายพิเศษเฉพาะกลุ่มลูกค้า สามารถกำหนดราคาขายเพิ่มเติมได้ (วิธีการสร้างกลุ่มลูกค้า คลิกที่นี่)

ตัวอย่าง

ร้านค้าขายสินค้า กล้องถ่ายรูป : ราคาปกติ 18000 บาท เมื่อสร้างรายการขายราคาสินค้าจะแสดงเป็น 18000 บาท

ต้องการขายให้ลูกค้ากลุ่ม VIP : ราคาพิเศษ 17000 บาท เมื่อสร้างรายการขายราคาสินค้าจะแสดงเป็น 17000 บาท ตามที่ตั้งค่าเอาไว้

ต้องการขายให้ลูกค้ากลุ่ม VVIP : ราคาพิเศษ 16000 บาท เมื่อสร้างรายการขายราคาสินค้าจะแสดงเป็น 16000 บาท ตามที่ตั้งค่าเอาไว้

 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 

O ยอดยกมา: จำนวนสต็อกตั้งต้น 

P สินค้าเข้าที่: เลือกคลังที่ต้องการนำสินค้าเข้า 

 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 
เมื่อใส่ข้อมูลและกดบันทึก จะปรากฏรายการสินค้าที่เพิ่มเข้าสู่ระบบตามภาพด้านล่างนี้  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

    สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423
อีเมล: [email protected]

Line: @zort

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập
cá cược bóng đá f88 cá cược bóng đá châu âu cá cược bóng đá hôm nay FB88 QH88