cá cược bóng đá 88

Shipping VS ZORT Status

สำหรับร้านค้าที่ประสบปัญหาจัดส่งสินค้าไปแล้วแต่ไม่ทราบว่าสถานะสินค้าต่าง ๆ บนระบบ ZORT จะแสดงผลอย่างไร เมื่ออ้างอิงตามสถานะการจัดส่งจริงของแต่ละขนส่ง เช่น ขนส่งเข้ารับสินค้าไปแล้วในระบบจะขึ้นเป็นสถานะ “รอส่ง” หรือ “สำเร็จ” ทำให้หลาย ๆ ท่านเกิดความสงสัยและสับสนได้ ซึ่งบทความนี้จะเป็นการเปรียบเทียบสถานะขนส่งและระบบ ZORT ให้ทุกท่านได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น   ขนส่งที่รองรับบนระบบ ZORT   ปัจจุบันระบบ ZORT จะรองรับอยู่ 5 ขนส่ง ได้แก่ Flash Express, J&T Express, Kerry Express, ไปรษณีย์ไทย และ Shopee Express ซึ่งแต่ละขนส่งจะมีรายละเอียดและอัพเดทสถานะต่างกันอย่างไร สามารถตามไปดูกันได้เลย!  

1. Flash Express

รายละเอียดทั่วไป : · รองรับบริการขนส่งเข้ารับพัสดุ (Pick up) และเก็บเงินปลายทาง (COD) · สามารถผูก ID ขนส่งได้ · วิธีการชำระเงิน : ชำระเงินกับขนส่งโดยตรง · หมายเหตุ : งานจะผูกพนักงานเข้ารับสินค้า ***รายการขายแบบเก็บเงินปลายทาง (COD) สถานะการชำระเงินจะอัพเดทเป็น “ชำระครบ” เมื่อลูกค้าปลายทางชำระเงินให้กับทางขนส่งเรียบร้อยแล้ว***  

การเปรียบเทียบสถานะขนส่ง Flash Express กับ ZORT

 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  · เรียกขนส่ง : เมื่อร้านค้ามีการกดเรียกขนส่ง Flash เรียบร้อยแล้ว ออเดอร์นั้น ๆ จะอัพเดทสถานะเป็น “รอส่ง” · ขนส่งเข้ารับพัสดุ : เมื่อพนักงานขนส่งเข้ารับพัสดุเรียบร้อยแล้ว ออเดอร์นั้น ๆ ยังคงสถานะเป็น “รอส่ง” · กำลังนำส่ง : หากพัสดุอยู่ระหว่างการนำส่ง ออเดอร์นั้น ๆ จะอัพเดทสถานะเป็น “กำลังนำส่ง” · สิ่งสินค้าสำเร็จ : เมื่อพนักงานส่งพัสดุถึงปลายทางเรียบร้อยแล้ว ออเดอร์นั้น ๆ จะอัพเดทสถานะเป็น “สำเร็จ” และระบบจะมีการตัดสต็อก “คงเหลือ” ทันที · คืนสินค้า/ ยกเลิก : หากมีการยกเลิกการเรียกรถหรือคืนสินค้า ออเดอร์นั้น ๆ จะอัพเดทสถานะเป็น “ยกเลิกการส่ง”  

2. J&T Express

รายละเอียดทั่วไป : · รองรับบริการขนส่งเข้ารับพัสดุ (Pick up), นำส่งที่สาขา (Drop off) และเก็บเงินปลายทาง (COD) · กรอกน้ำหนักสินค้าก่อนกดเรียกขนส่ง · ต้องลงทะเบียนก่อนใช้งาน · วิธีการชำระเงิน : ชำระเงินกับขนส่งโดยตรง · หมายเหตุ : งานจะผูกกับสาขาที่สมัครโดยตรง ไม่สามารถส่งพัสดุต่างสาขาได้ ***รายการขายแบบเก็บเงินปลายทาง (COD) สถานะการชำระเงินจะอัพเดทเป็น “ชำระครบ” เมื่อลูกค้าปลายทางชำระเงินให้กับทางขนส่งเรียบร้อยแล้ว***  

การเปรียบเทียบสถานะขนส่ง J&T Express กับ ZORT

 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

    · เรียกขนส่ง : เมื่อร้านค้ามีการกดเรียกขนส่งเรียบร้อยแล้ว ออเดอร์นั้น ๆ จะอัพเดทสถานะเป็น “รอส่ง” · ขนส่งเข้ารับพัสดุ : เมื่อพนักงานขนส่งเข้ารับพัสดุเรียบร้อยแล้ว ออเดอร์นั้น ๆ จะอัพเดทสถานะเป็น “กำลังนำส่ง” · กำลังนำส่ง : หากพัสดุอยู่ระหว่างการนำส่ง ออเดอร์นั้น ๆ ยังคงสถานะเป็น “กำลังนำส่ง” · สิ่งสินค้าสำเร็จ : เมื่อพนักงานส่งพัสดุถึงปลายทางเรียบร้อยแล้ว ออเดอร์นั้น ๆ จะอัพเดทสถานะเป็น “สำเร็จ” และระบบจะมีการตัดสต็อก “คงเหลือ” ทันที · คืนสินค้า/ ยกเลิก : หากมีการยกเลิกการเรียกรถหรือคืนสินค้า ออเดอร์นั้น ๆ จะอัพเดทสถานะเป็น “ยกเลิกการส่ง”  

3. Kerry Express

รายละเอียดทั่วไป : · รองรับบริการนำส่งที่สาขา (Drop off) และเก็บเงินปลายทาง (COD) · วิธีการชำระเงิน : ชำระเงินกับขนส่งโดยตรง · หมายเหตุ : ส่งพัสดุที่สาขาใดก็ได้ ***รายการขายแบบเก็บเงินปลายทาง (COD) สถานะการชำระเงินจะอัพเดทเป็น “ชำระครบ” เมื่อลูกค้าปลายทางชำระเงินให้กับทางขนส่งเรียบร้อยแล้ว***  

การเปรียบเทียบสถานะขนส่ง Kerry Express กับ ZORT

 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  · เรียกขนส่ง : เมื่อร้านค้ามีการกดเรียกขนส่งเรียบร้อยแล้ว ออเดอร์นั้น ๆ จะอัพเดทสถานะเป็น “รอส่ง” · ขนส่งเข้ารับพัสดุ : เมื่อพนักงานขนส่งเข้ารับพัสดุเรียบร้อยแล้ว ออเดอร์นั้น ๆ จะอัพเดทสถานะเป็น “กำลังนำส่ง” · กำลังนำส่ง : หากพัสดุอยู่ระหว่างการนำส่ง ออเดอร์นั้น ๆ ยังคงสถานะเป็น “กำลังนำส่ง” · สิ่งสินค้าสำเร็จ : เมื่อพนักงานส่งพัสดุถึงปลายทางเรียบร้อยแล้ว ออเดอร์นั้น ๆ จะอัพเดทสถานะเป็น “สำเร็จ” และระบบจะมีการตัดสต็อก “คงเหลือ” ทันที · คืนสินค้า/ ยกเลิก : หากมีการยกเลิกการเรียกรถหรือคืนสินค้า ออเดอร์นั้น ๆ จะอัพเดทสถานะเป็น “ยกเลิกการส่ง”    

4. ไปรษณีย์ไทย EMS

รายละเอียดทั่วไป : · รองรับบริการนำส่งที่สาขา (Drop off) · กรอกน้ำหนักสินค้าก่อนกดเรียกขนส่ง · แสดงราคาขนส่งบนหน้าระบบ · วิธีการชำระเงิน : ชำระเงินกับขนส่งโดยตรง · หมายเหตุ : ส่งพัสดุที่สาขาใดก็ได้  

การเปรียบเทียบสถานะขนส่ง ไปรษณีย์ไทย กับ ZORT

 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  · เรียกขนส่ง : เมื่อร้านค้ามีการกดเรียกขนส่งและชำระเงินค่าส่งเรียบร้อยแล้ว ออเดอร์นั้น ๆ จะอัพเดทสถานะเป็น “รอส่ง” · ขนส่งเข้ารับพัสดุ : เมื่อพนักงานขนส่งเข้ารับพัสดุเรียบร้อยแล้ว ออเดอร์นั้น ๆ ยังคงสถานะเป็น “รอส่ง” · กำลังนำส่ง : หากพัสดุอยู่ระหว่างการนำส่ง ออเดอร์นั้น ๆ จะอัพเดทสถานะเป็น “กำลังนำส่ง” · สิ่งสินค้าสำเร็จ : เมื่อพนักงานส่งพัสดุถึงปลายทางเรียบร้อยแล้ว ออเดอร์นั้น ๆ จะอัพเดทสถานะเป็น “สำเร็จ” และระบบจะมีการตัดสต็อก “คงเหลือ” ทันที · คืนสินค้า/ ยกเลิก : หากมีการยกเลิกการเรียกรถหรือคืนสินค้า ออเดอร์นั้น ๆ จะอัพเดทสถานะเป็น “ยกเลิกการส่ง”  

5. Shopee Express

รายละเอียดทั่วไป : · รองรับบริการขนส่งเข้ารับพัสดุ (Pick up) และเก็บเงินปลายทาง (COD) · สามารถเลือกเวลาเข้ารับได้ · ต้องลงทะเบียนก่อนใช้งาน · สามารถผูก ID ขนส่งได้ · วิธีการชำระเงิน : ชำระเงินกับขนส่งโดยตรง · หมายเหตุ : ส่งพัสดุที่สาขาใดก็ได้ ***รายการขายแบบเก็บเงินปลายทาง (COD) สถานะการชำระเงินจะอัพเดทเป็น “ชำระครบ” เมื่อลูกค้าปลายทางชำระเงินให้กับทางขนส่งเรียบร้อยแล้ว***  

การเปรียบเทียบสถานะขนส่ง Shopee Express กับ ZORT

 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  · เรียกขนส่ง : เมื่อร้านค้ามีการกดเรียกขนส่งเรียบร้อยแล้ว ออเดอร์นั้น ๆ จะอัพเดทสถานะเป็น “รอส่ง” · ขนส่งเข้ารับพัสดุ : เมื่อพนักงานขนส่งเข้ารับพัสดุเรียบร้อยแล้ว ออเดอร์นั้น ๆ ยังคงสถานะเป็น “รอส่ง” · กำลังนำส่ง : หากพัสดุอยู่ระหว่างการนำส่ง ออเดอร์นั้น ๆ จะอัพเดทสถานะเป็น “กำลังนำส่ง” · สิ่งสินค้าสำเร็จ : เมื่อพนักงานส่งพัสดุถึงปลายทางเรียบร้อยแล้ว ออเดอร์นั้น ๆ จะอัพเดทสถานะเป็น “สำเร็จ” และระบบจะมีการตัดสต็อก “คงเหลือ” ทันที · คืนสินค้า/ ยกเลิก : หากมีการยกเลิกการเรียกรถหรือคืนสินค้า ออเดอร์นั้น ๆ จะอัพเดทสถานะเป็น “ยกเลิกการส่ง”   สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-026-6423 Line: @zort
cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập
cá cược bóng đá f88 cá cược bóng đá châu âu cá cược bóng đá hôm nay FB88 QH88