cá cược bóng đá 88

วิธีการตั้งค่าเชื่อมต่อระบบ CRM PLUS Buzzebees

เมื่อร้านค้าทำการเชื่อมต่อระบบ ZORT และ Buzzebees เรียบร้อยแล้ว จะสามารถตั้งค่าเพิ่มเติม เพื่อทำการส่งข้อมูลยอดขายจาก ZORT ไป  Buzzebees ตามวิธีการดังนี้
 1. ไปที่เมนูตั้งค่า เลือก เชื่อมต่อบริการอื่น
 2. กดเข้าตัวเชื่อมต่อ Buzzebees  เลือก แก้ไข
 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 
 • 3. เลือกแถบทั่วไป เพื่อตั้งค่าการส่งข้อมูลยอดขายไปยัง Buzzebees
โดยสามารถเลือกได้ทั้งหมด 4 หัวข้อดังนี้
  • ไม่มีการอัปเดต คือไม่มีการส่งข้อมูลไปยัง Buzzebees
  • อัปเดตข้อมูลรายวันไป Buzzebees คือ ตั้งค่าให้ระบบส่งข้อมูลไปยัง Buzzebees  ทุกวัน
  • อัปเดตข้อมูลรายเดือนไป Buzzebees คือ ตั้งค่าให้ระบบส่งข้อมูลไป Buzzebees  ทุกเดือน
  • อัปเดตข้อมูลรายชั่วโมงไป Buzzebees คือตั้งค่าให้ระบบส่งข้อมูลไปยัง Buzzebees  ทุกชั่วโมง
  • เมื่อเลือกเวลาที่ต้องการแล้ว ให้กด บันทึก
 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 
 • 4. เลือกแถบรายการขาย เพื่อตั้งค่าข้อมูลดังนี้
  • ประเภทรายการที่ส่ง สามารถเลือกได้ 2 ประเภทคือ
   • รายการขาย
   • รายการรับคืน
  • สถานะรายการที่ส่งข้อมูล คือการตั้งค่าให้ส่งข้อมูล เมื่อรายการขายอยู่ในสถานะ ดังนี้
   • ชำระครบและสถานะสำเร็จ
   • ชำระครบ
  • รายการถูกยกเลิก คือ หากรายการขายมีการยกเลิก ระบบจะส่งข้อมูลไปยกเลิกยอดขายบน Buzzebees
   • ส่งข้อมูลยกเลิกรายการ
  • ช่องทางการขาย คือการเลือกช่องทางการขาย เพื่อส่งข้อมูลไปยัง Buzzebees
  • เมื่อเลือกเรียบร้อย ให้กด บันทึก
 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  หลังจากตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อมีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเข้ามาไม่ว่าจะเป็นจากช่องทาง Offine, Online, Marketplace, หรือ POS ระบบก็จะส่งรายการขายไปยัง CRM ได้ทันที  
 

การส่งข้อมูลยอดขายจาก ZORT ไป Buzzebees #

 

การส่งยอดขายรายวันทั้งหมด #

กรณีร้านค้าต้องการส่งยอดขายรายวันทั้งหมดไปยัง Buzzebees  ทันที สามารถทำตามขั้นตอนได้ ดังนี้
 1. ไปที่เมนูตั้งค่า เลือก เชื่อมต่อบริการอื่น
 2. กดเข้าตัวเชื่อมต่อ Buzzebees  เลือกปุ่ม กดส่งข้อมูลรายการขาย 
 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 
 • 3. เลือกวันที่ต้องการส่งข้อมูล
 • 4. เลือกเสร็จแล้วให้กดปุ่ม บันทึก
 • (หมายเหตุ : สามารถกดส่งรายการได้ครั้งละ 1 วันเท่านั้น)
 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 

การส่งข้อมูลยอดขายบางรายการ #

กรณีต้องการส่งยอดขายไป BZB บางรายการ สามารถทำตามขั้นตอนได้ ดังนี้
 1. ไปที่เมนู รายการขาย เลือก ดูรายการขาย
 2. เลือกรายการขายที่ต้องการส่งข้อมูล กดดู ข้อมูลรายการขาย
 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 
 • 3. เลือกเมนู Buzzebees กดปุ่ม ยืนยัน Point Buzzebees
 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 
 • 4. เมื่อส่งยอดขายไปที่ Buzzebees เรียบร้อยแล้ว ในหน้ารายการขายนั้นจะมี เมนู Point ปรากฎขึ้นมา สามารถ กดปุ่ม Point  เพื่อดูจำนวน Point ที่ส่งไปได้
 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423
อีเมล: [email protected]

Line: @zort

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập
cá cược bóng đá f88 cá cược bóng đá châu âu cá cược bóng đá hôm nay FB88 QH88