cá cược bóng đá 88

การพิมพ์ใบแปะกล่อง

การพิมพ์ใบปแะกล่องสามารถทำได้ง่ายๆ และรวดเร็ว ตามขั้นตอนดังนี้

การพิมพ์ใบแปะกล่องครั้งละรายการ #

1.) ไปที่เมนูรายการขาย เลือก ดูรายการขาย 2.) เลือกรายการที่ต้องการพิมพ์ใบแปะกล่อง  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  3.) กดพิมพ์เอกสาร แล้วเลือกพิมพ์ใบแปะจดหมาย/กล่อง  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  4.) เลือกขนาดของใบปะกล่องที่ต้องการ 5.) กด พิมพ์ป้ายแปะจดหมาย/กล่อง  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 

 ตัวอย่างใบแปะกล่องขนาด A5

 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 

  ตัวอย่างใบแปะกล่องขนาด A4

 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 

       ตัวอย่างใบแปะกล่องขนาด ซองจดหมาย

 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 

 ตัวอย่างใบแปะกล่องขนาด สติ๊กเกอร์ 4”x6”

 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 

   ตัวอย่างใบแปะกล่องขนาด ใบแปะกล่องแบบย่อ

 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  6.) กด พิมพ์ป้ายแปะจดหมาย/กล่อง  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 

การพิมพ์ใบแปะกล่องครั้งละหลายรายการ #

1.) ไปที่เมนูรายการขาย เลือก ดูรายการขาย 2.) เลือกรายการที่ต้องการพิมพ์ใบแปะกล่อง  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  3.) กดพิมพ์เอกสาร แล้วเลือกพิมพ์ใบแปะจดหมาย/กล่อง  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  4.) เลือกขนาดของใบแปะกล่องที่ต้องการ 5.) กด พิมพ์ป้ายแปะจดหมาย/กล่อง  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

    จะปรากฏป้ายแปะจดหมาย/กล่อง ตามรายการที่เราเลือกไว้ทั้งหมด ตามภาพตัวอย่างด้านล่างนี้  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423
อีเมล: [email protected]

Line: @zort

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập
cá cược bóng đá f88 cá cược bóng đá châu âu cá cược bóng đá hôm nay FB88 QH88