cá cược bóng đá 88

วิธีพิมพ์หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่ายหรือใบ 50 ทวิ

หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย หรือใบ 50 ทวิ หรือ ใบหัก ณ ที่จ่าย หรือ หนังสือรับรอง 50 ทวิ ทั้งหมดนี้คือหนังสือที่ผู้จ่ายเงินที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลได้ทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ แล้วออกให้กับผู้รับเงินทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เพื่อเป็นหลักฐานในการหักภาษีประจำปี 

 

การพิมพ์หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย สามารถสั่งพิมพ์ได้ 2 เมนู ดังนี้ 

  1. ที่เมนู รายการซื้อสินค้า 
  2. ที่เมนู รายจ่ายอื่น
 

 วิธีการพิมพ์การพิมพ์หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย  #

 

1. ไปที่ สร้างรายการซื้อ >>> กด เพิ่มการชำระเงิน >> เลือก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

   

2. ไปที่ส่วนการชำระเงิน >> เลือก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย >> กดปุ่ม พิมพ์ 

 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

   

3. เลือกขนาดเอกสาร และกรอกข้อมูลตามต้องการ >> กดพิมพ์ ใบหัก ณ ที่จ่าย 

 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 

4. ตัวอย่างเอกสารหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย หรือใบ 50 ทวิ 

 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập
cá cược bóng đá f88 cá cược bóng đá châu âu cá cược bóng đá hôm nay FB88 QH88