cá cược bóng đá 88

การเพิ่ม Lot & Expired

ร้านค้าไหนมีปัญหากับการจัดการกับล็อต วันหมดอายุ หรือการจัดการขายสินค้าออกก่อนหลังจนเละไปหมด ดูวิธีจัดการง่ายๆ จาก ZORT กันได้เลย! ช่วยให้ทราบว่าสินค้าล็อตไหนเข้ามาก่อนหลัง? หมดอายุเมื่อไหร่ ZORT มีตัวช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าสินค้ามีล็อตและวันหมดอายุได้ง่ายๆ ดังนี้

การตั้งค่าสินค้ามีล็อต #

1. ไปที่เมนู “สินค้า” เลือก “สินค้า” 2. เลือกเมนู “คำสั่ง” (จุดสามจุด) หลังสินค้าที่ต้องกำหนดให้มีล็อต 3. เลือก “แก้ไข”  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  4. ไปที่ “ตั้งค่าโปรแกรม” 5. ติ๊กเลือก “ล็อต/วันหมดอาย”” 6. กด “บันทึก”  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  สามารถตั้งค่าได้ว่า ทุกครั้งที่มีการซื้อสินค้าชิ้นนี้เข้ามาจะให้กำหนดล็อตอัตโมมัติหรือไม่ และสามารถกำหนดวันหมดอายุของสินค้าได้อัตโนมัติ โดยที่ครั้งต่อไปไม่ต้องตั้งค่าซ้ำ  

วิธีการบันทึกการซื้อสินค้าเข้ามาเป็นล็อต #

1. ไปที่เมนู “รายการซื้อ” เลือก “สร้างรายการซื้อ”  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  2. เลือกสินค้าที่มีล็อต จากหน้าการสร้างรายการซื้อ  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  3. เมื่อทำการโอนสินค้าเข้าคลัง จะสามารถเลือก “เพิ่มล็อต/วันหมดอายุ” ได้  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  4. เลือก ล็อต/วันหมดอายุ *ถ้าหากเลือกเป็นกำหนดล็อต/วันหมดอายุอัตโนมัติ เมื่อมีการทำการโอนข้อมูลล็อตจะถูกเพิ่มอัตโนมัติ  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 

ตั้งค่าให้ขายสินค้าใกล้หมดอายุออกก่อน #

  1. ไปที่เมนู “ตั้งค่า” หัวข้อ “บริษัท/ร้านค้า” 2. เลือก “ตั้งค่าโปรแกรม”  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  3. ติ๊ก “กำหนดล็อตอัตโนมัติ” เมื่อขายสินค้าออก 4. กด “บันทึก”  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  หลังจากที่ตั้งค่ากำหนดล็อตอัตโนมัติ เมื่อขายสินค้าออก เมื่อมีการทำการโอนสินค้าออกจากคลัง สินค้าจะถูกตัดจากในล็อตอัตโนมัติ โดยที่สินค้าที่ใกล้หมดอายุ (ยังไม่ได้หมด) จะถูกตัดออกจากสต๊อกเป็นอันดับแรก  

วิธีปรับสต๊อกของสินค้าหมดอายุแล้ว #

  1. ไปที่เมนู “สินค้า” เลือก “สินค้า” 2. เลือกคำสั่ง (จุดสามจุด) หลังสินค้าที่ต้องการปรับจำนวน 3. เลือก “ล็อต/วันหมดอาย”  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  4. เลือกคำสั่ง (จุดสามจุด) หลังสินค้าที่ต้องการปรับจำนวน กด “ปรับ”  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

    ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล: [email protected]

Line: @zort

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập
cá cược bóng đá f88 cá cược bóng đá châu âu cá cược bóng đá hôm nay FB88 QH88