cá cược bóng đá 88

วิธีการเรียกขนส่ง Flash Express ผ่าน ZORT

ZORT สามารถเชื่อมต่อกับ Flash Express ได้แล้ว ร้านค้าสามารถใช้บริการขนส่งพัสดุจาก Flash Express ตามขั้นตอนต่อไปนี้   รายละเอียดทั่วไป : · รองรับบริการขนส่งเข้ารับพัสดุ (Pick up) และเก็บเงินปลายทาง (COD) · สามารถผูก ID ขนส่งได้ · วิธีการชำระเงิน : ชำระเงินกับขนส่งโดยตรง

· หมายเหตุ : ขนส่งจะจัดสรรพนักงานเข้ารับสินค้าให้ ไม่สามารถเลือกพนักงานเองได้

***รายการขายแบบเก็บเงินปลายทาง (COD) สถานะการชำระเงินจะอัพเดทเป็น “ชำระครบ” เมื่อลูกค้าปลายทางชำระเงินให้กับทางขนส่งเรียบร้อยแล้ว***     1. ไปที่เมนู “รายการขาย” หัวข้อ “ดูรายการขาย” 2. เลือกรายการขายที่ต้องการจัดส่ง 3. คลิก “บริการส่งสินค้า”  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  4. เลือกประเภทการจัดส่ง เป็นแบบรวมรายการ (กรณีจัดส่งที่อยู่เดียวกัน) หรือแยกรายการ (กรณีจัดส่งคนละที่อยู่)  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  5. กรอกข้อมูลผู้ส่ง – ผู้รับให้ครบถ้วน แล้วเลือกขนส่ง Flash Express 6. กด “ต่อไป”  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  7. เลือกคลังที่ต้องการตัดสต็อก 8. กด “ยืนยันการเรียกขนส่ง”  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

9. จากนั้นระบบจะแสดงใบแปะกล่องขึ้นมา  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  เมื่อทำรายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว พนักงานจาก Flash Express จะโทรเข้ามาเพื่อคอนเฟิร์มออเดอร์ และเข้ามารับพัสดุตามที่อยู่ผู้ส่งที่ระบุไว้ โดยลูกค้าต้องทำการแพ็คสินค้าให้เรียบร้อยก่อนที่พนักงานจะเข้ามารับพัสดุ   เมื่อพนักงาน Flash Express เข้ามารับพัสดุ พนักงานจะคีย์ข้อมูลด้วยมือถือ และทำการชั่งน้ำหนักเพื่อคำนวณค่าใช้จ่าย ลูกค้าสามารถชำระเงินค่าส่งได้เลยทันที จากนั้นพนักงานจะสแกนบาร์โค้ตจากใบแปะกล่องเพื่อลงทะเบียนพัสดุเข้าสู่ระบบ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย   หลังจากที่พนักงานรับพัสดุไปแล้ว สามารถทำการติดตามสถานะการขนส่งได้ง่าย ๆ ตามขั้นตอน ดังนี้   1. ไปที่เมนู “รายการขาย” หัวข้อ “บริการส่งสินค้า” 2. จะปรากฏรายการขนส่งทั้งหมด รวมถึงรายการขนส่งล่าสุดที่เราดำเนินการไป พร้อมทั้งสถานะของแต่ละรายการ  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  3. คลิกเลือกที่รายการขนส่งที่ต้องการจะติดตามเพื่อดูข้อมูลอย่างละเอียด  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  4. จะปรากฏหน้ารายการขนส่งนั้น ๆ ขึ้นมา พร้อมทั้งเลข Tracking No. และสถานะการจัดส่ง รวมถึงประวัติรายการ ตามภาพตัวอย่าง  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 

***เงื่อนไขการใช้บริการ***

· หากทำการกดเรียกบริการขนส่งก่อนเวลา 14.00 น. พนักงานจะเข้ารับพัสดุภายในวันนั้น ๆ · หากทำการกดเรียกบริการขนส่งหลังเวลา 14.00 น. พนักงานจะเข้ารับพัสดุในวันถัดไป · ลูกค้าสามารถกด “ยกเลิก” รายการจากหน้าระบบ ZORT ในกรณีที่พนักงานยังไม่เข้ามารับพัสดุ แต่หากทำการยกเลิกรายการโดยที่พัสดุถึงคลังกระจายสินค้าแล้ว สินค้าจะถูกตีกลับ โดยจะหักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าบริการส่งพัสดุรายการนั้น ๆ · หากรายการถูกยกเลิกเนื่องจากพัสดุมีปัญหาอื่น ๆ โดยไม่ตีกลับ ทาง Flash Express จะทำการติดต่อกลับหาลูกค้า เพื่อเจรจาเรื่องค่าประกันพัสดุ · การเข้ารับพัสดุแต่ละครั้งจะต้องมีน้ำหนักไม่เกินกล่องละ 25 กก. · หากลูกค้าทำการปริ้นท์ใบแปะพัสดุเองแล้ว พนักงานจะไม่สามารถทำการปริ้นท์ใบแปะพัสดุจากระบบได้อีก · สามารถขอใบเสร็จหรือใบยืนยันการส่งพัสดุจากพนักงานที่เข้ารับพัสดุได้เลย · แพ็กเกจฟรีจะไม่ครอบคลุมบริการขนส่งจาก Flash Express · กรณีต้องการส่งของเพิ่มนอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ในระบบจะไม่สามารถทำได้ ลูกค้าจะต้องเพิ่มรายการขนส่งในระบบเท่านั้น  

การเปรียบเทียบสถานะขนส่ง Flash Express กับ ZORT

 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  · เรียกขนส่ง : เมื่อร้านค้ามีการกดเรียกขนส่ง Flash เรียบร้อยแล้ว ออเดอร์นั้น ๆ จะอัพเดทสถานะเป็น “รอส่ง” · ขนส่งเข้ารับพัสดุ : เมื่อพนักงานขนส่งเข้ารับพัสดุเรียบร้อยแล้ว ออเดอร์นั้น ๆ ยังคงสถานะเป็น “รอส่ง” · กำลังนำส่ง : หากพัสดุอยู่ระหว่างการนำส่ง ออเดอร์นั้น ๆ จะอัพเดทสถานะเป็น “กำลังนำส่ง” · ส่งสินค้าสำเร็จ : เมื่อพนักงานส่งพัสดุถึงปลายทางเรียบร้อยแล้ว ออเดอร์นั้น ๆ จะอัพเดทสถานะเป็น “สำเร็จ” และระบบจะมีการตัดสต็อก “คงเหลือ” ทันที · คืนสินค้า/ ยกเลิก : หากมีการยกเลิกการเรียกรถหรือคืนสินค้า ออเดอร์นั้น ๆ จะอัพเดทสถานะเป็น “ยกเลิกการส่ง”   สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล: [email protected]

Line: @zort
cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập
cá cược bóng đá f88 cá cược bóng đá châu âu cá cược bóng đá hôm nay FB88 QH88