cá cược bóng đá 88

วิธีการใช้งาน Serial Number สำหรับรายการขาย – รายการรับคืนสินค้า

สำหรับร้านค้าที่ขายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือสินค้าอื่น ๆ ที่มี Serial Number เมื่อสร้าง “รายการขาย” หรือ “รายการรับคืนสินค้า” สามารถระบุ Serial Number ในรายการต่าง ๆ ได้ ตามวิธีดังต่อไปนี้  

วิธีการเพิ่ม Serial Number ในรายการขาย

  1. ไปที่เมนู “รายการขาย” หัวข้อ “สร้างรายการขาย” 2. กรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้เรียบร้อย แล้วคลิกเลือกสินค้าที่ต้องการ  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  3. กดปุ่ม “บันทึก”  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  4. คลิกที่ “ไอคอนสีน้ำเงิน” ด้านหน้าสินค้า 5. คลิกปุ่ม “เพิ่ม Serial Number”  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  6. คลิกปุ่ม “เพิ่ม” ด้านหลัง Serial Number ที่ต้องการทำรายการขาย  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  ตัวอย่างรายการขายที่เพิ่ม Serial Number เรียบร้อยแล้ว  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 

วิธีการเพิ่ม Serial Number ในรายการรับคืนสินค้า

1. คลิกเข้าไปในรายการขายที่ต้องการ  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  2. คลิกปุ่ม “คำสั่ง” 3. เลือก “รับคืนสินค้าเข้า”  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  4. เลือก “รายการสินค้า” หรือ “จำนวนสินค้า” ที่ต้องการรับคืน  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  5. กด “บันทึก”  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  6. คลิกที่ “ไอคอนสีน้ำเงิน” ด้านหน้าสินค้า 7. คลิกปุ่ม “เพิ่ม Serial Number”  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  8. คลิกปุ่ม “เพิ่ม” ด้านหลัง Serial Number ที่ต้องการรับคืน โดยระบบจะแสดงเลข Serial Number ที่อ้างอิงจากรายการขายเดิม  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 

ตัวอย่างรายการรับคืนสินค้าที่เพิ่ม Serial Number เรียบร้อยแล้ว

 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 

หมายเหตุ :

· กรณีเลข Serial Number ใดมีการทำรายการรับคืนสินค้าแล้ว จะสามารถนำเลข Serial Number นั้น ๆ มาทำรายการขายอีกครั้งได้

ตัวอย่างรายการขายใหม่ที่ใช้ Serial Number เดิมจากรายการรับคืนสินค้า

 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  · กรณีเลข Serial Number ใดมีการทำรายการรับคืนสินค้า หรือ ทำรายการขายใหม่แล้ว เลข Serial Number ในรายการขายเดิม จะไม่สามารถลบข้อมูลได้ เนื่องจากมีการใช้ Serial Number ในรายการใหม่แล้ว  

ตัวอย่างรายการขายเดิม ที่ถูกนำ Serial Number ไปใช้ในรายการรับคืนสินค้า หรือ รายการขายใหม่แล้ว

 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  เพียงเท่านี้ร้านค้าก็สามารถจัดการรายการขาย และรับคืนสินค้าที่มี Serial Number ได้อย่างง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะ   สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล : [email protected]

LINE : @zort
cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập */ cá cược bóng đá f88 cá cược bóng đá châu âu cá cược bóng đá hôm nay FB88 QH88