cá cược bóng đá 88

การออกบิลต่าง ๆ

ร้านค้าที่ใช้ ZORT สามารถออกบิล ใบกำกับภาษีฉบับเต็ม ฉบับย่อ หรือเอกสารสำคัญต่าง ๆ ให้กับรายการขายได้อย่างง่ายดาย และสะดวกรวดเร็ว โดยทำตามขั้นตอน ดังนี้ 1.) ไปที่เมนู รายการขาย เลือก ดูรายการขาย 2.) เลือกรายการที่ต้องการพิมพ์เอกสาร 3.) กดคำสั่ง พิมพ์เอกสาร  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  4.) เลือกขนาดกระดาษ เลือกรูปแบบเอกสาร เช่น ทั่วไป หรือฟอร์มใบกำกับภาษี และกรอกชื่อ/เลือก ประเภทเอกสารตามที่คุณต้องการ ได้เลย เช่น ใบเสร็จรับเงิน, ใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ฯลฯ  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  TIP : ZORT จะจำสิ่งที่ท่านเคยพิมพ์เข้าไป โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำในครั้งต่อไป  

1. การออกใบเสร็จรับเงิน A4 #

1.) เลือกขนาดกระดาษ 2.) เลือกรูปแบบเอกสาร 3.) เลือกประเภทเอกสาร 4.) กด พิมพ์เอกสาร  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  หลังจากกดพิมพ์เอกสาร จะปรากฎตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงิน ก่อนพิมพ์เอกสารต่อไป ดังภาพตัวอย่างนี้  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 

2. การออกใบเสร็จรับเงิน  (สำหรับพิมพ์กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จ) #

1.) เลือก ขนาดกระดาษ ใบเสร็จ 2.) เลือกรูปแบบเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน 3.) กด พิมพ์เอกสาร  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  4.) หลังจากกดพิมพ์เอกสาร จะปรากฎตัวอย่าง ใบเสร็จรับเงิน ก่อนพิมพ์เอกสารต่อไป ดังภาพตัวอย่างนี้  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423
อีเมล: [email protected]

Line: @zort

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập
cá cược bóng đá f88 cá cược bóng đá châu âu cá cược bóng đá hôm nay FB88 QH88