cá cược bóng đá 88

วิธีออกเอกสารกรณีชำระเงินแบบมัดจำ

การพิมพ์เอกสารมัดจำ

  ใช้สำหรับการชำระค่าสินค้า หรือบริการล่วงหน้าบางส่วนก่อนทำการซื้อขายสินค้า ซึ่งเป็นการตกลงกันระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ในการชำระเงินมัดจำล่วงหน้า เพื่อเป็นการประกันการซื้อขายสินค้า  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 

วิธีกาารพิมพ์เอกสารใบมัดจำ

1. สร้างรายการซื้อ/ ขาย บันทึกการชำระเงินในหน้ารายละเอียดรายการซื้อ/ ขาย โดยสามารถใส่ยอดเงินมัดจำตามต้องการ  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 

จากรายการขายตัวอย่างมีรายละเอียดดังนี้ 

· สีแดง : ยอดสุทธิในรายการ 4950 บาท  

· สีส้ม : ชำระเงินมัดจำ 500 บาท · สีเขียว : ยอดคงเหลือชำระ 4,450 บาท   2. ไปที่การชำระเงิน คลิก “พิมพ์” หลังรายการชำระเงินที่ต้องการพิมพ์เอกสาร  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  3. เลือกประเภท “ใบมัดจำ” หรือ “ใบมัดจำ/ใบกำกับภาษี”  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 

ตัวอย่างเอกสารใบมัดจำ หรือใบมัดจำ/ใบกำกับภาษี

 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  4. เมื่อครบกำหนด หรือมีการชำระเงินยอดที่เหลือ กด “ชำระเพิ่ม” เพื่อบันทึกชำระเงินอีกครั้ง  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  5. ใส่ยอดเงินคงเหลือ 6. กด “ยืนยันการชำระเงิน”  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  7. ไปที่การชำระเงิน คลิก “พิมพ์” หลังการชำระเงินงวดที่ 2  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  8. เลือกประเภทเอกสาร “ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน” หรือ “ใบเสร็จรับเงิน”  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

ตัวอย่างเอกสารใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ในกรณีมีการชำระเงินมัดจำ

 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 

การแสดงผลการคำนวณค่ามัดจำบนหน้าเอกสาร

กรณีรายการขายที่มีการชำระเงินเข้ามาบางส่วน เมื่อร้านค้ากดพิมพ์เอกสารตรงหัวข้อการชำระเงินในหน้ารายละเอียดของรายการขายนั้น ๆ จะสามารถพิมพ์เอกสารได้เฉพาะยอดที่ลูกค้าชำระเงินมัดจำเข้ามา ซึ่งเอกสารจะแสดงตัวเลขของราคารายสินค้า, ส่วนลด และค่าส่ง แบบเฉลี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เท่ากัน โดยอ้างอิงจากจำนวนเงินที่ชำระเข้ามาในรอบนั้น ๆ เท่านั้น ตามตัวอย่างดังนี้  

ตัวอย่างรายการขายที่มีการชำระเงินบางส่วน

ข้อมูลรายการขายดังนี้

1. ราคาสินค้า 150 บาท 2. ส่วนลด 50.00 บาท 3. ค่าส่ง 100 บาท 4. มูลค่ารวมสุทธิ 200 บาท 5. แบ่งชำระเงิน 50 บาท (คิดเป็น 25% ของมูลค่ารวมสุทธิ)  

ข้อมูลในเอกสารดังนี้

1. ราคาสินค้า 150 บาท : 150 – 25% = 37.50 2. ส่วนลด 50.00 บาท : 50 – 25% = 12.5 3. ค่าส่ง 100 บาท : 100 – 25% = 25 4. มูลค่ารวมสุทธิ 200 บาท : 200 – 25% = 50 (เป็นยอดที่แบ่งชำระเงินเข้ามา)  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

    สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล: [email protected]

Line: @zort
cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập
cá cược bóng đá f88 cá cược bóng đá châu âu cá cược bóng đá hôm nay FB88 QH88