cá cược bóng đá 88

วิธีการสร้างสินค้าเป็นชุดแบบ VAT/ NO VAT

สำหรับร้านค้าที่ต้องการใช้งานสินค้าเป็นชุดแบบ VAT/ NO VAT บนระบบ ZORT สามารถมาตั้งค่ากำหนดการคำนวณภาษีได้ที่เมนูสินค้าเป็นชุด โดยการสร้างสินค้าเป็นชุดแบบมีภาษีและไม่มีภาษี สามารถทำได้ดังนี้   1. ไปที่เมนู “สินค้า” หัวข้อ “สินค้าเป็นชุด” 2. เลือก “เพิ่มสินค้าเป็นชุดใหม่”  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  3. กรอกชื่อสินค้า ราคาขาย กรณีจัดโปรโมชั่น สามารถกำหนดวันหมดอายุได้ 4. กดปุ่ม “บันทึก”  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  5. เลือกสินค้าที่ต้องการนำมาจัดเป็นชุด 6. กดปุ่ม “บันทึก”  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  7.ไปที่หัวข้อ “ข้อมูลทั่วไป” 8. เลือกประเภทภาษีที่ต้องการ (การคำนวณภาษีจะมีผลกับสินค้าเป็นชุดนี้เท่านั้น) · ไม่ระบุ : เมื่อสร้างรายการขาย สินค้าเป็นชุดนั้น ๆ จะแสดงข้อมูลภาษีเป็น “ไม่ระบุภาษี” · ไม่มีภาษี : เมื่อสร้างรายการขาย สินค้าเป็นชุดนั้น ๆ จะแสดงข้อมูลภาษีเป็น “ไม่มีภาษี” · ภาษี 7% : เมื่อสร้างรายการขาย สินค้าเป็นชุดนั้น ๆ จะแสดงข้อมูลภาษีเป็น “7%” · ภาษี 0% : เมื่อสร้างรายการขาย สินค้าเป็นชุดนั้น ๆ จะแสดงข้อมูลภาษีเป็น “0%”

· ใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มของสินค้า : หากต้องการตั้งค่าในส่วนนี้ จำเป็นต้องกำหนดประเภทภาษีสินค้าที่จะนำมาจัดชุดก่อน โดยสามารถดูวิธีการกำหนด VAT/ NO VAT ของสินค้าแต่ละ SKU ได้ที่ : วิธีการสร้างสินค้าแบบ VAT/ NO VAT

9. กดปุ่ม “บันทึก + เปิดการใช้งาน” (หากกดเปิดการใช้งานแล้ว จะแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะรหัสสินค้า ชื่อสินค้า ราคาขาย ประเภทภาษี และวันที่หมดอายุเท่านั้น)  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถคำนวณภาษีของสินค้าเป็นชุดได้ตรงตามรูปแบบธุรกิจของทางร้านค้าแล้ว     ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423

อีเมล: [email protected]

Line: @zort
cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập */ cá cược bóng đá f88 cá cược bóng đá châu âu cá cược bóng đá hôm nay FB88 QH88