cá cược bóng đá 88

การจัดเก็บเอกสารทางบัญชี

วิธีการเก็บเอกสาร สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้ 

(1) ออกเอกสาร พร้อมจัดเก็บ 

1. ไปที่เมนู “รายการซื้อ/ขาย” หัวข้อ “ดูรายการซื้อ/ขาย”

2. เลือกรายการที่ต้องการจัดเก็บเอกสาร

 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 

3. กด “พิมพ์เอกสาร”

4.  เลือก “พิมพ์เอกสาร + จัดเก็บ”

 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 

5. เลือกประเภทเอกสารที่ต้องการ

6. กด “พิมพ์เอกสาร + จัดเก็บ”

 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 

(2) จัดเก็บเอกสารหลังจากออกเอกสารแล้ว 

 

1. ไปที่เมนู “รายการซื้อ/ขาย” หัวข้อ “ดูรายการซื้อ/ขาย”

2. เลือกรายการที่ต้องการจัดเก็บเอกสาร

 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 

3. กด “พิมพ์เอกสาร”

4. เลือก “พิมพ์เอกสาร”

 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 

5. เลือกประเภทเอกสารที่ต้องการ

6. กด “พิมพ์เอกสาร”

 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 

7. กด “จัดเก็บเอกสาร” 

 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 

8. หลังจากที่บันทึกแล้ว สามารถมาดูเอกสารที่บันทึกไว้ได้จากเมนู “เอกสาร”  หัวข้อ “เอกสารบัญชี” 

 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 

Tip : ถ้าเรามีพนักงานบัญชีที่ดูแลเรื่องเอกสารต่าง ๆ อยู่แล้ว สามารถให้พนักงานมาดูเอกสารจากหน้านี้ได้ ถ้าเคยออกเอกสารเลขที่เท่าไหร่ไปบ้าง อีกทั้งยังสามารถดูว่าพนักงานคนไหนเป็นผู้ออกเอกสารใบนี้ได้อีกด้วย 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423
อีเมล: [email protected]

Line: @zort

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập */ cá cược bóng đá f88 cá cược bóng đá châu âu cá cược bóng đá hôm nay FB88 QH88