cá cược bóng đá 88

การเพิ่มบาร์โค้ดและ QR Code

บาร์โค้ดสินค้านับว่าเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ร้านค้าควรมี เพราะจะช่วยให้ร้านค้าขายสินค้าได้ง่ายขึ้นและจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ วันนี้ร้านค้าสามารถเพิ่มบาร์โค้ดและ QR Code ให้กับสินค้าบนระบบ ZORT ได้ง่าย ๆ ตามขั้นตอนดังนี้  

วิธีเพิ่มบาร์โค้ด/QR Code #

  •  สำหรับสินค้าใหม่
1. ไปที่เมนู “สินค้า” หัวข้อ “สินค้า” 2. กด “เพิ่มสินค้า”  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  3. ใส่เลขบาร์โค้ดลงในช่อง “รหัสคิวอาร์โค้ดและบาร์โค้ด”  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  4. กด “บันทึก”  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 
  • สำหรับสินค้าที่มีอยู่แล้ว
1. ไปที่เมนู “สินค้า “ หัวข้อ “สินค้า” 2. คลิกเมนูคำสั่ง (จุดสามจุด) หลังรายการสินค้าที่ต้องการแก้ไข 3. เลือก “แก้ไข”  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  4. ไปที่หัวข้อบาร์โค้ด/ คิวอาร์โค้ด 5. กดปุ่มเพิ่ม  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  6. ใส่เลขบาร์โค้ดที่ต้องการ 7. กด “บันทึก”  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  เมื่อเพิ่มบาร์โค้ดเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏข้อมูลสินค้า พร้อมภาพบาร์โค้ดและ QR Code ตามภาพตัวอย่าง\  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 

วิธีการพิมพ์บาร์โค้ด/QR Code หรือป้ายราคาสินค้า #

1. กด “พิมพ์เอกสาร”  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  2. เลือกประเภท Code และรูปแบบที่ต้องการ 3. กด “พิมพ์เอกสาร”  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  4. การพิมพ์ป้ายราคาหรือรายละเอียดสินค้า สามารถทำได้ ทั้งแบบย่อและแบบเต็มตามรูปด้านล่าง
  • แบบทั่วไป

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 
  • แค็ตตาล็อก
 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 
  • บาร์โค้ด 2 คอลัมน์ (A4)
 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 
  • บาร์โค้ด 3 คอลัมน์ (A4)
 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 
  • บาร์โค้ด 1 คอลัมน์ (สติ๊กเกอร์ 5×3 ซม.)
 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 
  • บาร์โค้ด 3 คอลัมน์ (สติ๊กเกอร์)
 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 
  • หากเลือกประเภทเป็น QR Code จะได้การแสดงผลสำหรับพิมพ์ตามรูป
 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

   

วิธีการค้นหาสินค้าโดยการใช้บาร์โค้ด/ QR Code #

1. ค้นหาสินค้า และ การทำรายการซื้อ-ขาย โดยการใช้เครื่องยิงบาร์โค้ดหรือการพิมพ์ตัวเลขบาร์โค้ดลงไป  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

   

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423
อีเมล: [email protected]

Line: @zort

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập
cá cược bóng đá f88 cá cược bóng đá châu âu cá cược bóng đá hôm nay FB88 QH88