cá cược bóng đá 88

การตั้งค่าสินค้าประกอบ

สินค้าประกอบเป็นฟีเจอร์สำหรับสร้างสินค้าที่ต้องมีการประกอบสินค้าหลาย ๆ ชิ้นเข้าด้วยกัน หรือแยกออกเป็นส่วน ๆ ก่อนที่จะทำการขายออกไป ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความผิดพลาดในการตัดสต๊อกได้เป็นอย่างดี เรามาลองดูวิธีการตั้งค่าสินค้าประกอบกันเลย สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้

วิธีการตั้งค่าสินค้าประกอบ #

1. ไปที่เมนู “สินค้า” 2. เลือก “เพิ่มสินค้าใหม่”
 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  3. สร้างสินค้าสำหรับใช้เป็นสินค้าประกอบพร้อมขาย กรอกข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน โดยไม่ต้องกรอกจำนวนยอดยกมา 4. คลิก “บันทึก”  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  5.  เมื่อกลับมาที่หน้ารายการสินค้าจะพบกับสินค้าประกอบที่สร้างไว้  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  6. คลิกที่ปุ่ม จุด 3 จุด ด้านหลังสินค้าประกอบที่สร้างไว้ 7. เลือก “แก้ไข”  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  8. ไปที่หัวข้อ “ตั้งค่าสินค้าประกอบ” 9. ติ๊กเป็นสินค้าประกอบ 10. เลือกสินค้าย่อยที่ต้องการนำมาสร้างเป็นสินค้าประกอบ พร้อมกับจำนวนสินค้าแต่ละชนิดที่จะนำมาประกอบ 11. คลิก “บันทึก” (ขั้นตอนนี้จะเป็นการกำหนดให้ระบบรู้ว่าต้องตัดสต๊อกสินค้าชิ้นไหนเพื่อมาประกอบสร้างเป็นสินค้าใหม่บ้าง)  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  12. เมื่อกลับมาที่หน้ารายการสินค้า จะพบว่าที่ใต้ชื่อสินค้าประกอบ จะมีแท็กสินค้าประกอบอยู่ ให้คลิกที่ปุ่ม จุด 3 จุด หลังสินค้าประกอบอีกครั้ง 13. ไปที่คำสั่ง “ประกอบสินค้า”  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  14. ใส่จำนวนสินค้าประกอบที่ต้องการสร้าง 15. คลิก “ประกอบสินค้า”  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  16. เมื่อกลับมาที่หน้ารายการสินค้าจะพบว่า จำนวนสินค้ารายการย่อยทั้งหมดจะถูกตัดไปสร้างเป็นสินค้าประกอบตามจำนวนที่ตั้งไว้ในขั้นตอนที่ 14 เรียบร้อย  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

   

กรณีต้องการแยกส่วนสินค้า สามารถทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ได้เลย

1. คลิกที่ปุ่ม “จุด 3 จุด” หลังสินค้าประกอบอีกครั้ง 2. ไปที่คำสั่ง “แยกส่วนสินค้า”  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  3. ใส่จำนวนสินค้าที่ต้องการ 4. คลิก “แยกส่วนสินค้า”  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

  5. เมื่อกลับมาที่หน้ารายการสินค้าจะพบว่า จำนวนสินค้าที่เป็นหน่วยใหญ่จะถูกตัดไปแยกส่วนเป็นสินค้าย่อยตามจำนวนที่ตั้งไว้ในขั้นตอนที่ 3 เรียบร้อย  

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423
อีเมล: [email protected]

Line: @zort

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập
cá cược bóng đá f88 cá cược bóng đá châu âu cá cược bóng đá hôm nay FB88 QH88