cá cược bóng đá 88

การรับคืนสินค้า (รายการขาย)

วิธีการรับคืนสินค้าจากลูกค้า อาจจะเพราะว่า ส่งสินค้าผิด ลูกค้าไม่พึงพอใจ หรือสินค้าชำรุด สามารถทำได้ ดังนี้ 

 

การรับคืนสินค้าจากลูกค้า 

1. ไปที่เมนู “รายการขาย” หัวข้อ “ดูรายการขาย” 

2. เลือกรายการขายที่ลูกค้าต้องการคืนสินค้า 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

3. ไปที่ “คำสั่ง”  

4. คลิก “รับคืนสินค้าเข้า” 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

5. เลือกสินค้าที่ต้องการคืน และจำนวนที่คืน 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

6. กด “รอโอน” และเลือก “คลังของเสีย” หรือคลังที่ต้องการ 

7. กด “บันทึก” 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

8. หลังจากบันทึกรายการรับคืนแล้ว สามารถเข้าไปดูรายการได้ที่เมนูรายการขายแล้วไปที่รับคืนสินค้า 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập

สนใจใช้ระบบจัดการร้านค้าครบวงจร 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 02-026-6423 

อีเมล:[email protected] 

Line: @zort 

cá cược bóng đá 88Liên kết đăng nhập */ cá cược bóng đá f88 cá cược bóng đá châu âu cá cược bóng đá hôm nay FB88 QH88